Dôležité: Oznam pre pacientov v súvislosti s pandémiou COVID-19


Prosíme pacientov, aby nosili v priestoroch budovy respirátory a hneď pri vstupe sa preukázali potrebnými potvrdeniami. Na základe usmernenia MZ SR zo dňa 7.9.2021 fungujeme stále v režime OTP pre ambulantných pacientov, pacienti na hospitalizáciu musia mať aj testy:

1. Hospitalizovaní pacienti, /očkovaní aj neočkovaní/, musia mať pri nástupe negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín. Hospitalizácia v NURCH sa považuje za plánovanú hospitalizáciu, hradenú zo zdrav. poistenia. Pacient si na testovanie vyžiada výmenný lístok od svojho všeob. lekára a preukáže sa ním na odbernom mieste.

2. Ambulantní pacienti

I. očkovaní a po prekonaní COVID-19 (do 180 dní): nemusia mať žiadny test, len doklad o očkovaní alebo prekonaní ochorenia. Budú objednaní a vyšetrení v dopoludňajších hodinách.

II. pacienti neočkovaní – si donesú so sebou čerstvý antigénový alebo PCR test (antigénový nie starší ako 48 hodín, PCR nie starší ako 72 hodín) a budú vyšetrení taktiež v dopoludňajších hodinách.

III. ak pacient nespĺňa kategóriu OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný COVID-19 do 180 dní) a nemôže byť testovaný zo zdravotných dôvodov (na čo potrebuje potvrdenie od lekára pracovnej zdravotnej služby – potvrdenie od všeobecného lekára nestačí!), je možné ambulantné vyšetrenie len po individuálnom dohovore na tel.č. 033/79 69 302 (reumatologické ambulancie), 033/79 69 219, 033/79 69 222, (pacienti na biolog. liečbe), 033/79 69 328 (ortopedická ambulancia), 033/79 69 372 (osteologická ambulancia).
Volať v popoludňajších hodinách od 13,00-14,30 h.

Zákaz návštev  zostáva v platnosti!

 

Bufet je už v otvorený, postupne ponúkne aj teplé občerstvenie

Nová prevádzka sa nachádza v zimnej záhrade (vstup vľavo od výťahov). Pre viac informácií kliknite na podrobnosti.

 

Očkovanie pacientov so zápalovými reumatickými ochoreniami proti SARS-CoV-2 (aktualizované k 16. 12. 2021)

Opäť Vám prinášame aktualizované dporúčania Slovenskej reumatologickej spoločnosti pre pacientov so zápalovými reumatickými ochoreniami na základe súčasného stavu. Pre viac informácií, kliknite na podrobnosti.

 

Plánujete vyšetrenie?

Pošlite nám žiadosť o vyšetrenie online.

Pre pacientov

Všetko o reumatických ochoreniach, informácie a kontakty ambulancií NÚRCH a rehabilitačného oddelenia, hospitalizácia pacientov, cenník služieb a všetky dôležité informácie pre pacientov.

Veda a výskum

Projekty spolufinancované Európskou úniou. Biomedicínsky výskum. Klinika reumatológie Lekárskej fakulty SZU. Slovenská reumatologiscká spoločnosť. Publikácie. Lekárska knižnica.
Časopis Reumatológia.

Pre lekárov

Žiadosti o predvolanie do NÚRCH. Žiadosti na vyšetrenie. Protokoly pre liečbu. Liečebné metódy. Laboratórna diagnostika. Prístrojová diagnostika. Register pacientov. Reumochirurgia.

NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB

Špecializovaná ústavná liečba všetkých závažných foriem reumatických chorôb vrátane ich dlhodobého sledovania.

Ambulantná starostlivosť o reumatických pacientov z celého Slovenska.

Konziliárna činnosť pre špecializované pracoviská a všetkých spádových reumatológov Slovenska.

Výskum v reumatológii podľa projektov štátnych ako aj na medzinárodnej úrovni (príprava projektov garantovaných EÚ).

Vypracovávanie a  zavádzanie nových terapeutických postupov do praxe.

Postgraduálna výučba reumatológie (SZU).

Pregraduálna výučba reumatológie na vysokých školách.

Výchova vedeckých pracovníkov.

Spektrum diagnóz

Reumatoidná artritída, systémové autoimunitné choroby, psoriatická artritída, osteoartróza, osteoporóza, metabolické artropatie, pediatrická reumatológia.

Hospitalizácia pacientov

Ústavná starostlivosť pacientom so závažnými, predovšetkým zápalovými  reumatickými chorobami. Hospitalizovaní sú i pacienti so zápalovými reumatickými chorobami po reumoortopedických  operáciách.

Rehabilitačné oddelenie

Komplexná pohybová a fyzikálna liečba pacientom prevažne so zápalovými reumatickými chorobami. Rehabilitačná liečba je súčasťou komplexnej liečby hospitalizovaných pacientov.

Ambulancie NÚRCH

4 reumatologické ambulancie, vrátane reumatologickej ambulancie pre deti a dorast.

Ortopedická ambulancia.

Interná ambulancia.

Ambulancia FBRL (fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie).

Osteologická ambulancia v rámci Osteocentra.

Ako sa k nám dostanete?


Mobilní pacienti, ktorí prichádzajú, či odchádzajú vlakom alebo autobusom, majú možnosť využiť mestskú autobusovú dopravu, avšak len s prestupom.
Najvhodnejšie prestupové miesto je zastávka Nitrianska ul., Aupark v centre mesta.
Zo stanice sa tam dostanete linkami č. 1, 4, 11 a 14.
Cestovné poriadky sú zverejnené aj na webovej stránke Mesta Piešťany, v sekcii Mestská autobusová doprava.
Zo zastávky Nitrianska ul., Aupark smerom do NÚRCH-u premáva linka č. 8, priamo pred ústavom zastavuje v pracovné dni iba trikrát denne. V ostatné hodiny autobus zastavuje najbližšie pri Povodí Váhu, čo je asi 3 min. peši.