OZNAM: PRACOVISKO BIOLOGICKEJ LIEČBY bude v dňoch 28.7.- 6. 8. 2021 z dôvodu technických prác dočasne presťahované.


Infúzna biologická liečba na 5. poschodie (hlavným výťahom)
Subkutánna biologická liečba – odbery na 4. poschodie č. dv. 462 (prístup zadným výťahom)

AMBULANCIE
MUDr. Záňová na prízemie amb. č. 3
MUDr. Mičeková na prízemie amb. č. 2
MUDr. Košková na 4. poschodie (prístup zadným výťahom)  28. 7. amb č. 5, 2.- 4. 8. amb. č. 4
Prof. MUDr. Rybár na 4. poschodie (prístup zadným výťahom) amb. č. 5
MUDr. Žlnay na prízemie amb. č. 6 (zimná záhrada)

Ďakujeme za pochopenie.

 

NÚRCH ponúka na prenájom priestory bufetu

Záujemcovia o prevádzkovanie bufetu v priestoroch Národného ústavu reumatických chorôb môžu svoje ponuky na prenájom nebytového priestoru zasielať do 19. 07. 2021. Viac informácií na: https://www.ropk.sk/moje/ponuky/ponuka/najom-nebytoveho-priestoru-urceneho-na-prevadzkovanie-bufetu a na tel. čísle 033/7969106.Návštevy sú povolené vo vonkajších priestoroch

Aktualizované: Od 8. 7. 2021 bola schválená zmena pravidiel pri návštevách pacientov nasledovne:

1. Návšteva hospitalizovaného pacienta sa realizuje v priestoroch ústavného parku (v exteriéri).
2. Jedného pacienta môže navštíviť naraz max. 3 návštevníci.
3. Návštevné hodiny sú upravené, a to od 15:30 h do 17:00 h.


Prijímame študentov v odbore Fyzioterapia na absolvovanie povinnej letnej zdravotníckej praxe

Oznamujeme všetkým záujemcom, že po uvoľnení opatrení opätovne prijímame do Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch študentov špecializovaného odboru „Fyzioterapia“ na absolvovanie letnej praxe na oddelení FBLR. Žiadosť o výkon odbornej zdravotníckej praxe je možné odoslať aj elektronicky cez tento link: https://www.nurch.sk/pre-lekarov/ziadost-o-odbornu-prax/ alebo mailom na adresu vedúcej fyzioterapeutke oddelenia rehabilitácie: gabriela.kristofova@nurch.sk.

NÚRCH ponúkne pacientom postkovidovú starostlivosť


Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch bude prijímať aj pacientov, ktorí po prekonaní ochorenia COVID-19 trpia zdravotnými ťažkosťami. V rámci 10 až 12-dňovej hospitalizácie im poskytneme rehabilitačnú starostlivosť. Liečba by mala byť plne hradená zo zdravotného poistenia na základe odporúčania lekára. Prví pacienti budú môcť nastúpiť na liečbu až po ukončení rokovaní so zdravotnými poisťovňami.


Vážení pacienti, vážení návštevníci,

Z dôvodu prijatých protiepidemických opatrení platí od 04. 06. 2021 obmedzenie návštev hospitalizovaných pacientov v NÚRCH.
Vstup do budovy je stále povolený iba s prekrytými dýchacími cestami (nos, ústa). Pri vstupe je potrebné vyplniť vyhlásenie, ktoré si môžete i stiahnuť (nižšie) a vypísať vopred. Zároveň Vás žiadame, aby ste nevstupovali do areálu NÚRCH, ak máte príznaky infekcie dýchacích ciest.
V rámci minimalizovania šírenia kvapôčkových respiračných ochorení je potrebné obmedziť doprovod pacienta pri ambulantnom vyšetrení na 1 osobu v nevyhnutných prípadoch.

Pacienti s akútnym infekčným ochorením nebudú hospitalizovaní.

Za pochopenie ďakujeme.

Vyhlasenie-pacienta.docx

 

Plánujete vyšetrenie?

Pošlite nám žiadosť o vyšetrenie online.

Pre pacientov

Všetko o reumatických ochoreniach, informácie a kontakty ambulancií NÚRCH a rehabilitačného oddelenia, hospitalizácia pacientov, cenník služieb a všetky dôležité informácie pre pacientov.

Veda a výskum

Projekty spolufinancované Európskou úniou. Biomedicínsky výskum. Klinika reumatológie Lekárskej fakulty SZU. Slovenská reumatologiscká spoločnosť. Publikácie. Lekárska knižnica.
Časopis Reumatológia.

Pre lekárov

Žiadosti o predvolanie do NÚRCH. Žiadosti na vyšetrenie. Protokoly pre liečbu. Liečebné metódy. Laboratórna diagnostika. Prístrojová diagnostika. Register pacientov. Reumochirurgia.

NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB

Špecializovaná ústavná liečba všetkých závažných foriem reumatických chorôb vrátane ich dlhodobého sledovania.

Ambulantná starostlivosť o reumatických pacientov z celého Slovenska.

Konziliárna činnosť pre špecializované pracoviská a všetkých spádových reumatológov Slovenska.

Výskum v reumatológii podľa projektov štátnych ako aj na medzinárodnej úrovni (príprava projektov garantovaných EÚ).

Vypracovávanie a  zavádzanie nových terapeutických postupov do praxe.

Postgraduálna výučba reumatológie (SZU).

Pregraduálna výučba reumatológie na vysokých školách.

Výchova vedeckých pracovníkov.

Spektrum diagnóz

Reumatoidná artritída, systémové autoimunitné choroby, psoriatická artritída, osteoartróza, osteoporóza, metabolické artropatie, pediatrická reumatológia.

Hospitalizácia pacientov

Ústavná starostlivosť pacientom so závažnými, predovšetkým zápalovými  reumatickými chorobami. Hospitalizovaní sú i pacienti so zápalovými reumatickými chorobami po reumoortopedických  operáciách.

Rehabilitačné oddelenie

Komplexná pohybová a fyzikálna liečba pacientom prevažne so zápalovými reumatickými chorobami. Rehabilitačná liečba je súčasťou komplexnej liečby hospitalizovaných pacientov.

Ambulancie NÚRCH

4 reumatologické ambulancie, vrátane reumatologickej ambulancie pre deti a dorast.

Ortopedická ambulancia.

Interná ambulancia.

Ambulancia FBRL (fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie).

Osteologická ambulancia v rámci Osteocentra.

Ako sa k nám dostanete?


Mobilní pacienti, ktorí prichádzajú, či odchádzajú vlakom alebo autobusom, majú možnosť využiť mestskú autobusovú dopravu, avšak len s prestupom.
Najvhodnejšie prestupové miesto je zastávka Nitrianska ul., Aupark v centre mesta.
Zo stanice sa tam dostanete linkami č. 1, 4, 11 a 14.
Cestovné poriadky sú zverejnené aj na webovej stránke Mesta Piešťany, v sekcii Mestská autobusová doprava.
Zo zastávky Nitrianska ul., Aupark smerom do NÚRCH-u premáva linka č. 8, priamo pred ústavom zastavuje v pracovné dni iba trikrát denne, s odchodom z centra o 5.31  (príchod 5.40), ďalší spoj  ide o 11.44 (príchod 11.53) a posledný odchádza z mesta o 13.11(s príchodom o 13.23)*.
V ostatné hodiny autobus zastavuje najbližšie pri Povodí Váhu, čo je asi 3 min. peši.

Upozornenie: v súčasnosti linka č. 8 zastavuje iba pri Povodí Váhu, kvôli testovaciemu miestu na covid-19.

*Zmena cestovného poriadku vyhradená.