Informácia k 3. dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (aktualizované 14.10.2021)

Na Slovensku sa začína očkovanie 3. dávkami vakcíny proti ochoreniu Covid-19. Určené je i pre pacientov s oslabenou imunitou. Ide o  pacientov s reumatickými ochoreniami užívajúcich lieky na potlačenie imunitného systému (reumatologické a iné imunitne podmienené ochorenia liečené imunosupresívnou liečbou s alebo bez systémových kortikoidov). 

 

Svetový deň reumatizmu - poďakovanie všetkým, ktorí trpia a tým, čo pomáhajú


Dnes o 18,00 h sa vám v rámci programu podujatia ku Svetovému dňu reumatizmu v živom vysielaní na www.mojareuma.sk prihovorí náš generálny riaditeľ doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc. Pri tejto príležitosti vyjadril poďakovanie v mene vedenia všetkým, ktorí trpia a tým, čo pomáhajú:


"Milé dámy, vážení páni,
v mene vedenia Národného ústavu reumatických chorôb by som chcel pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu pozdraviť všetkých Vás, našich pacientov, Vaše rodiny a blízkych. Chcel by som Vám popriať predovšetkým veľa zdravia, šťastia, úspechov a hlavne trpezlivosti pri zvládaní mnohokrát ťažkých ochorení a stavov. Na tomto mieste by som chcel tiež poďakovať našim lekárom, sestrám a ďalšiemu personálu NÚRCHu, ktorý sa o Vás napriek ťažkej situácii stará s plným nasadením. Poďakovať chcem aj Lige proti reumatizmu, ktorá sa snaží pomôcť Vám pacientom a pripomína širokej verejnosti, že ste napriek Vášmu ochoreniu plnohodnotnou súčasťou našej spoločnosti.

S pozdravom, Richard Imrich."

Pripomíname si Svetový deň reumatizmu, program bude online


Dňa 12. októbra si každoročne pripomíname Svetový deň artritídy (WAD), u nás aj Svetový deň reumatizmu. Ustanovený bol v roku 1966 organizáciou Arthritis and Rheumatism International (ARI) a jeho cieľom je zvýšiť informovanosť všetkých ľudí na celom svete o existencii a vplyve reumatických a muskuloskeletálnych ochorení (RMO). Organizácie z celého sveta, reprezentujúce zdravotníkov a pacientov s RMO, pripravujú v tieto dni rôzne informačné kampane, zamerané najmä na zvýšenie povedomia o problémoch, postihujúcich ľudí s RMO, a zároveň o možnostiach podpory, ktorú majú k dispozícii. Aj slovenská Liga proti reumatizmu pozýva všetkých záujemcov v utorok 12. októbra o 18,00 h na živé vysielanie k SDR 2021, ktorého hosťom bude generálny riaditeľ NÚRCH-u doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc. Pripravený je program aj na ďalšie dni, z dôvodu súčasnej situácie len v online priestore: https://www.mojareuma.sk/pripravujeme-online-program-sdr.../

Aktuálne platné opatrenia v Národnom ústave reumatických chorôb proti šíreniu ochorenia covid-19

Aktualizované: Na základe Usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR k testovaniu pacientov, zamestnancov a osôb zúčastňujúcich sa praktickej odbornej prípravy v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách, a vzhľadom k aktuálnej situácii v okrese Piešťany  v zmysle covid automatu, upozorňujeme, že každý pacient, prichádzajúci na hospitalizáciu, bude musieť predložiť negatívny Rt-PCR test, nie starší ako 72 hodín, ktorý si spraví v mieste svojho bydliska. Žiadosť je možné stiahnuť z webovej stránky: www.korona.gov.sk https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-
patient-form_pcr.php. Aby mu bol RT-PCR test hradený poisťovňou, potrebuje výmenný lístok od lekára.
Od 11. 10. 2021 je nutné v interiéri používať respirátor FFP2.


So zármutkom sme prijali správu o náhlom úmrtí nášho výnimočného kolegu, obetavého lekára, pedagóga, významného odborníka v oblasti systémových ochorení spojiva a dlhoročného primára reumatologickeho oddelenia,

doc. MUDr. Jozefa Lukáča, PhD. († 12. 9. 2021).

Jeho odhodlanie a zápal, s ktorými sa venoval pacientom a široké znalosti odboru, ktoré odovzdával svojim nasledovníkom, nám budú veľmi chýbať.
Vyjadrujeme úprimnú a hlbokú sústrasť rodine a blízkym.


Česť jeho pamiatke.


Návštevy sú povolené vo vonkajších priestoroch

Aktualizované: Od 8. 7. 2021 bola schválená zmena pravidiel pri návštevách pacientov nasledovne:

1. Návšteva hospitalizovaného pacienta sa realizuje v priestoroch ústavného parku (v exteriéri).
2. Jedného pacienta môže navštíviť naraz max. 3 návštevníci.
3. Návštevné hodiny sú upravené, a to od 15:30 h do 17:00 h.

Bufet od 1. augusta dočasne zatvorený

Oznamujeme návštevníkom a pacientom NÚRCH-u, že z prevádzkových dôvodov bude bufet v priestoroch ústavu od 01. 08. 2021 dočasne zatvorený. K dispozícií zostávajú automaty s občerstvením.

NÚRCH ponúkne pacientom postkovidovú starostlivosť


Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch bude prijímať aj pacientov, ktorí po prekonaní ochorenia COVID-19 trpia zdravotnými ťažkosťami. V rámci 10 až 12-dňovej hospitalizácie im poskytneme rehabilitačnú starostlivosť. Liečba by mala byť plne hradená zo zdravotného poistenia na základe odporúčania lekára. Prví pacienti budú môcť nastúpiť na liečbu až po ukončení rokovaní so zdravotnými poisťovňami.

Vyhlasenie-pacienta.docx

 

Plánujete vyšetrenie?

Pošlite nám žiadosť o vyšetrenie online.

Pre pacientov

Všetko o reumatických ochoreniach, informácie a kontakty ambulancií NÚRCH a rehabilitačného oddelenia, hospitalizácia pacientov, cenník služieb a všetky dôležité informácie pre pacientov.

Veda a výskum

Projekty spolufinancované Európskou úniou. Biomedicínsky výskum. Klinika reumatológie Lekárskej fakulty SZU. Slovenská reumatologiscká spoločnosť. Publikácie. Lekárska knižnica.
Časopis Reumatológia.

Pre lekárov

Žiadosti o predvolanie do NÚRCH. Žiadosti na vyšetrenie. Protokoly pre liečbu. Liečebné metódy. Laboratórna diagnostika. Prístrojová diagnostika. Register pacientov. Reumochirurgia.

NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB

Špecializovaná ústavná liečba všetkých závažných foriem reumatických chorôb vrátane ich dlhodobého sledovania.

Ambulantná starostlivosť o reumatických pacientov z celého Slovenska.

Konziliárna činnosť pre špecializované pracoviská a všetkých spádových reumatológov Slovenska.

Výskum v reumatológii podľa projektov štátnych ako aj na medzinárodnej úrovni (príprava projektov garantovaných EÚ).

Vypracovávanie a  zavádzanie nových terapeutických postupov do praxe.

Postgraduálna výučba reumatológie (SZU).

Pregraduálna výučba reumatológie na vysokých školách.

Výchova vedeckých pracovníkov.

Spektrum diagnóz

Reumatoidná artritída, systémové autoimunitné choroby, psoriatická artritída, osteoartróza, osteoporóza, metabolické artropatie, pediatrická reumatológia.

Hospitalizácia pacientov

Ústavná starostlivosť pacientom so závažnými, predovšetkým zápalovými  reumatickými chorobami. Hospitalizovaní sú i pacienti so zápalovými reumatickými chorobami po reumoortopedických  operáciách.

Rehabilitačné oddelenie

Komplexná pohybová a fyzikálna liečba pacientom prevažne so zápalovými reumatickými chorobami. Rehabilitačná liečba je súčasťou komplexnej liečby hospitalizovaných pacientov.

Ambulancie NÚRCH

4 reumatologické ambulancie, vrátane reumatologickej ambulancie pre deti a dorast.

Ortopedická ambulancia.

Interná ambulancia.

Ambulancia FBRL (fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie).

Osteologická ambulancia v rámci Osteocentra.

Ako sa k nám dostanete?


Mobilní pacienti, ktorí prichádzajú, či odchádzajú vlakom alebo autobusom, majú možnosť využiť mestskú autobusovú dopravu, avšak len s prestupom.
Najvhodnejšie prestupové miesto je zastávka Nitrianska ul., Aupark v centre mesta.
Zo stanice sa tam dostanete linkami č. 1, 4, 11 a 14.
Cestovné poriadky sú zverejnené aj na webovej stránke Mesta Piešťany, v sekcii Mestská autobusová doprava.
Zo zastávky Nitrianska ul., Aupark smerom do NÚRCH-u premáva linka č. 8, priamo pred ústavom zastavuje v pracovné dni iba trikrát denne. V ostatné hodiny autobus zastavuje najbližšie pri Povodí Váhu, čo je asi 3 min. peši.