Novinky a správy z NÚRCH-u

Biobanka pomôže liečiť rakovinu aj zriedkavé ochorenia

Biobanka pomôže liečiť rakovinu aj zriedkavé ochorenia

3.3.2021 Založenie systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry pre biobankovanie pri Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave. 


Významní zahraniční experti ocenili inovatívnosť výskumného projektu CEMBAM

Významní zahraniční experti ocenili inovatívnosť výskumného projektu CEMBAM

17.2.2021 Výskumný projekt CEMBAM z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, spolufinancovaný Európskou úniou sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti pokročilých medicínskych terapií. Ako experti sa zapoja aj dvaja renomovaní talianski vedci.


Hlavné výsledky štúdie SONIA2 ukázali, že nitizinón je účinný liek na liečbu alkaptonúrie

Hlavné výsledky štúdie SONIA2 ukázali, že nitizinón je účinný liek na liečbu alkaptonúrie

15.2.2021 V rámci výstupov projektu DevelopAKUre financovaného z prostriedkov 7. rámcového programu EÚ, ktorého aktivity boli ukončené v roku 2019, boli publikované hlavné výsledky štúdie SONIA2.


Národný ústav reumatických chorôb pomáha zvládnuť pandémiu

Národný ústav reumatických chorôb pomáha zvládnuť pandémiu

15.1.2021 V súvislosti s pandémiou COVID-19 sa NÚRCH aktívne podieľa na zvládnutí kritickej situácie v našom zdravotníctve.


Projekt CEMBAM bude skúmať využitie kmeňových buniek pri regenerácii alebo náhrade tkaniva

Projekt CEMBAM bude skúmať využitie kmeňových buniek pri regenerácii alebo náhrade tkaniva

15.12.2020 Projekt spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja zastrešuje Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch.


V piešťanskom NÚRCH-u vzniká unikátne centrum pre výskum pokročilých terapií

V piešťanskom NÚRCH-u vzniká unikátne centrum pre výskum pokročilých terapií

14.12.2020 Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch spolu s tromi partnermi v tomto roku uspel so žiadosťou o spolufinancovanie z fondov EÚ projektu s názvom Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu (CPT – ZOPA).


Výsledky štúdie SONIA2

Výsledky štúdie SONIA2

1.10.2020 S potešením si dovoľujeme oznámiť, že všetky údaje z klinického skúšania SONIA 2 boli už analyzované a boli pozorované veľmi pozitívne trendy.


Clinical and Research Excellence Awards 2019

Clinical and Research Excellence Awards 2019

30.4.2019 Konzorcium DevelopAKUre, ktorého členom je aj náš ústav, je finalistom prestížnej ceny 2019 Clinical and Research Excellence Awards .