Novinky a správy z NÚRCH-u

Additive Manufacturing of Porous Ti6Al4V Alloy: Geometry Analysis and Mechanical Properties Testing

Additive Manufacturing of Porous Ti6Al4V Alloy: Geometry Analysis and Mechanical Properties Testing

22.4.2021 Vedecký kolektív z Technickej univerzity v Košiciach z projektu CEMBAM publikoval významný odborný článok v karentovanom časopise Applied Science.


NÚRCH ponúkne pacientom postkovidovú starostlivosť

NÚRCH ponúkne pacientom postkovidovú starostlivosť

19.4.2021 Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch bude prijímať aj pacientov, ktorí po prekonaní ochorenia COVID-19 trpia zdravotnými ťažkosťami.


Projekt CPT ZOPA oslovil partnerov prepojením biomedicínskeho výskumu s klinickou praxou

Projekt CPT ZOPA oslovil partnerov prepojením biomedicínskeho výskumu s klinickou praxou

4.3.2021 Do realizácie Centra pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu (CPT ZOPA) Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch spolufinancovaných z EÚ sa partnersky zapojili i tri ďalšie vedecké tímy.


Biobanka pomôže liečiť rakovinu aj zriedkavé ochorenia

Biobanka pomôže liečiť rakovinu aj zriedkavé ochorenia

3.3.2021 Založenie systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry pre biobankovanie pri Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave. 


Významní zahraniční experti ocenili inovatívnosť výskumného projektu CEMBAM

Významní zahraniční experti ocenili inovatívnosť výskumného projektu CEMBAM

17.2.2021 Výskumný projekt CEMBAM z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, spolufinancovaný Európskou úniou sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti pokročilých medicínskych terapií. Ako experti sa zapoja aj dvaja renomovaní talianski vedci.


Hlavné výsledky štúdie SONIA2 ukázali, že nitizinón je účinný liek na liečbu alkaptonúrie

Hlavné výsledky štúdie SONIA2 ukázali, že nitizinón je účinný liek na liečbu alkaptonúrie

15.2.2021 V rámci výstupov projektu DevelopAKUre financovaného z prostriedkov 7. rámcového programu EÚ, ktorého aktivity boli ukončené v roku 2019, boli publikované hlavné výsledky štúdie SONIA2.


Národný ústav reumatických chorôb pomáha zvládnuť pandémiu

Národný ústav reumatických chorôb pomáha zvládnuť pandémiu

15.1.2021 V súvislosti s pandémiou COVID-19 sa NÚRCH aktívne podieľa na zvládnutí kritickej situácie v našom zdravotníctve.


Projekt CEMBAM bude skúmať využitie kmeňových buniek pri regenerácii alebo náhrade tkaniva

Projekt CEMBAM bude skúmať využitie kmeňových buniek pri regenerácii alebo náhrade tkaniva

15.12.2020 Projekt spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja zastrešuje Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch.


V piešťanskom NÚRCH-u vzniká unikátne centrum pre výskum pokročilých terapií

V piešťanskom NÚRCH-u vzniká unikátne centrum pre výskum pokročilých terapií

14.12.2020 Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch spolu s tromi partnermi v tomto roku uspel so žiadosťou o spolufinancovanie z fondov EÚ projektu s názvom Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu (CPT – ZOPA).


Výsledky štúdie SONIA2

Výsledky štúdie SONIA2

1.10.2020 S potešením si dovoľujeme oznámiť, že všetky údaje z klinického skúšania SONIA 2 boli už analyzované a boli pozorované veľmi pozitívne trendy.